Onze vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Eerste Schepen, Schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening en Financiën: Bart Dewandeleer

Adjunct-kabinetschef vicepremier en Minister van Onderwijs Hilde Crevits, ex- adviseur Begroting en Financiën bij minister-president Kris Peeters, ex- voorzitter Jong CD&V Zaventem.

Als jonge schepen probeer ik mijn frisse kijk op onze gemeente om te zetten in vernieuwende projecten. Ik hecht daarbij heel veel belang aan inspraak voor de burgers en dat in onze vier deelgemeenten. Het participatieproject "Zaventem aan Zet" is dan ook mijn geesteskind.

Op het vlak van Ruimtelijke Ordening kies ik voor groen boven grijs. Ik hou ervan om te investeren in nieuwe infrastructuur voor onze verenigingen en als jeugdschepen uiteraard in nieuwe jeugdlokalen.

Mijn droom is om van Zaventem een warme gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt maar ook zijn steentje bijdraagt.

7de Schepen van Informatica en Sociale Zaken, Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst: Hilde Van Craenenbroeck

Ex-Voorzitter CD&V Zaventem. Zaakvoerder. Moeder van 4 kinderen. Geboren uit “Noskems” en “Woiles” bloed. Zaakvoerster. Actief in het gemeenschapsleven als bestuurslid Femma Zaventem Sint-Jozef .

Erg begaan met het onderwijs en de jeugd. Lid ouderraad en schoolraad ZAVO en steun aan jeugdverenigingen. Creatief bezig met sport en muziek.

Aandachtspunten in gemeentebeleid gaan naar toegankelijkheid van openbare plaatsen en gebouwen voor andersvaliden en betaalbare huisvesting.

“Geloven in een fijne sociale samenleving in onze gemeente, waar iedereen z’n weg kan vinden naar werk, bijstand en vrijetijdsbestedingen”.

6de Schepen van Sociale Integratie, Vlaams karakter, Woonbeleid en Participatie: Hamid Akaychouh

36 jaar geboren en getogen Zaventemnaar met Marokkaanse roots. Liep school in het Zavo.

Werkt in het UZ-Brussel als Farmaceutisch Technisch Assistent en is werknemers afgevaardigde

Als jonge vader vind ik het belangrijk dat de jeugd alle mogelijke kansen en ruimte moeten kunnen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.

Ik vind de verschillen in al onze culturen een grote rijkdom, waar we allemaal uit kunnen leren. Ik wil me graag inzetten voor de maatschappij om mensen met verschillende achtergronden in verbinding te brengen met elkaar.

Ik wil me actief inzetten op verschillende domeinen om het integratiebeleid te verbeteren, waar elke persoon baat bij heeft. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen individuen, ongeacht afkomst, geloof of mentale toestand van elk individu.

Ik streef naar een beleid waar ieder bewoner zich thuis voelt in Zaventem

Fractieleider CD&V Gemeenteraad: Lukas Schillebeeckx

28 jaar en rasechte Sterrebekenaar, is sociaal cultureel werker en leerkracht van opleiding.

In het Zaventemse verenigingsleven was Lukas de afgelopen 10 jaar onmisbaar. Hij was meer dan 4 jaar voorzitter van JK Tonzent en van de jeugdraad van Zaventem en is de bedenker van het Tonzent Live project.

Sinds kort nam hij de beslissing om zich politiek te engageren. "Ik wil de expertise die ik heb uitgebouwd in mijn vrije tijds en professioneel leven inschakelen in de Zaventemse politiek. Samen gaan we voor een nieuwe constructieve legislatuur waar de focus moet liggen op oplossingen, niet op problemen".


Beroep: Trajectbegeleider op JES vzw + stafmedewerker onderwijsarbeidsmarkt Tracé Brussel

Lid Bijzonder Comité Sociale Raad (OCMW), Vertegw Soc. Verhuurkantoor WEBRA: Gerard Van Achter

Bruggepensioneerde. Ex-lid OCMW-Raad Zaventem en bestuurslid Gemeentelijke Sociale Raad. Jarenlang werkzaam bij Belgacom en afgevaardigde van ACV-Transcom.

Geboren ‘Wolewenaar’, actief in het verenigingsleven van zijn dorp als voorzitter van de KWB Sint-Stevens-Woluwe en klarinettist bij het Harmonieorkest SSW.

Altijd dienstwillig, met grote inzet voor de sociale en culturele samenhang. Streeft naar een herwaardering van het dorps- en gemeenschapsleven.

Vraagt als lid van Verkeersplatform Zaventem meer aandacht voor mobiliteit en veiligheid. Ijverde als lid van OCMW voor nieuwe serviceflats in SSW en Sterrebeek en uitbreiding van het Rustoord Trappeniers.

“Sociale inzet voor jong en oud”.