Voor een zorgzaam Zaventem, waar het plezant leven is


Vanwaar komen we?

CD&V kreeg zes jaar geleden uw vertrouwen om mee te werken aan het Zaventemse bestuur. Onze raadsleden in gemeente en OCMW, Mark Vanlombeek, Hilde Van Craenenbroeck, Marleen Resseler, Gerard Van Achter en onze schepenen Eric Van Rompuy en Bart Dewandeleer hebben zes jaar lang het beste van zichzelf gegeven voor uw gemeente en voor u. Wij hebben onze stempel kunnen drukken op het beleid. Zaventem is financieel gezond en dat met de laagste belastingen van Vlaams-Brabant. Wij hebben ook de ruimtelijke ordening voor de toekomst vastgelegd. Geen ongebreidelde groei meer van appartementen in de open ruimte. Wij hebben ook gezorgd voor vernieuwing. Met het participatieproject Zaventem aan Zet heeft CD&V van inspraak voor het eerst één van de belangrijkste prioriteiten gemaakt. En de resultaten, mede uw resultaten, mogen er zijn. Denk maar aan de creatie van de vele nieuwe groene sport- en ontspanningsplekken in de vier deelgemeenten. En ook aan de nieuwe lokalen voor onze chiro en scouts.

Waar gaan we naartoe?
Fier kunnen we zeggen: zonder ons was die vernieuwing er niet gekomen. Maar even bescheiden kunnen we zeggen: wij hebben dit niet alleen gedaan. Wij hebben dit gedaan als onderdeel van een bestuursploeg. Want ja, wij zijn samenwerkers. Alleen door samenwerken kunnen we de uitdagingen voor ons Zaventem aan. En dat zijn er nogal wat. Wij plukken de vruchten van onze centrale ligging naast de luchthaven, de Ring en enkele grote verbindingsassen. Maar we voelen ook de druk van de toenemende mobiliteit op onze levenskwaliteit. Onze bevolking groeit bij de snelsten van de provincie. Dat opent direct grote vragen naar voorzieningen. Voldoende kinderopvang en klassen. Meer plaatsen voor sport en spel. Betaalbaar wonen voor onze Zaventemse jongeren en jonge gezinnen die hier willen blijven wonen. Een ouderenzorg op maat. Wij zijn ook meer en meer een werelddorp. Een dorp van meer dan 100 nationaliteiten. “Vlaams karakter én sociale Integratie” is dan ook één van de grootste uitdagingen voor onze gemeente. Wij gaan voor een Zaventem waar iedereen zich thuis voelt. Een Zaventem waar het fier uitdragen van de eigenheid hand in hand gaat met een respectvol omgaan met verscheidenheid.

Om de uitdagingen van onze gemeente aan te kunnen, is er visie nodig. Wij hebben onze visie neergeschreven in een 10-puntenplan. Wij gaan voor een zorgzaam Zaventem, waar het plezant leven is. Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw suggesties.

Bart Dewandeleer, lijsttrekker van #TeamCD&V-Zaventem