Martine Deburchgraeve

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

  63 jaar oud en sinds ruim 40 jaar wonende in Zaventem. Op jonge leeftijd kwam ik naar Zaventem om er te werken op de luchthaven, en daar werk ik nog altijd, met een korte onderbreking tijdens het Sabena-debacle. Ik ben moeder van een dochter en een zoon, respectievelijk Caroline 33 jaar en Jim 26 jaar. Sommigen zullen zich waarschijnlijk nog herinneren dat mijn dochter muco-patiënte is en dat er destijds in Zaventem benefietacties werden gehouden voor haar, waarvoor nog altijd onze dank. Sinds 10 jaar ben ik gehuwd met Johan, een gepensioneerde commissaris van de luchtvaartpolitie van Zaventem. Zo werd ik anderhalf jaar geleden mede grootmoeder van zijn dochters eerste zoontje.

  Ervaring
  Alhoewel ik op jonge leeftijd lang in de horeca heb gewerkt, samen met mijn moeder destijds, verkoos ik toch om in het luchtvaartmilieu te gaan werken. Ik heb er de gloriejaren van Sabena gekend en ook haar teloorgang en zij die daarvoor verantwoordelijk waren. Na een korte onderbreking bij Electrabel en Godiva, ben ik in 2009 bewakings- en beveiligingsagente geworden bij g4s en kwam ik zodoende terug op de luchthaven terecht, waar ik uiteindelijk binnen anderhalf jaar op pensioen hoop te gaan.

  Interesseveld
  Mijn persoonlijk motto is: Zaventem is voor alle Zaventemnaren!!
  Hiermee bedoel ik dat iedereen moet kunnen genieten van dezelfde dienstverlening zonder onderscheid van ras, taal, afkomst of status (vooral dit laatste) en dat de eventuele misbruiken efficiënt moeten aangepakt worden.
  Mijn specifieke interesses zijn de volgende:
  ● Werk voor zoveel mogelijk personen met een vaste benoeming of contract. Tijdelijke contracten, interims, en de zogezegde flexijobs leiden alleen maar tot armoede!
  ● Uitbouw van de stadswacht of gemeenschapswacht met meer bevoegdheden, dit teneinde efficiënt toe te zien op sluikstorten, netheid van de gemeente en overlast in het algemeen. Dergelijke onhebbelijkheden moeten dan ook in tijd direct en kordaat aangepakt worden hetzij door het g.a.s. hetzij door de politie
  ● Beter toezicht op het toekennen van de sociale voorzieningen, in het bijzonder een constante controle of de betrokkenen nog altijd voldoen aan de vereisten die aanvankelijk aanleiding gaven tot het toekennen van dergelijke voorzieningen. Misbruiken moeten aangepakt worden zodat de niet-genieters ook aan beurt kunnen komen.
  ● Een parkeerbeleid waarbij alle Zaventemnaren gelijk worden gesteld en niet een die de gemeente verdeelt in 2 zones, waarbij de enen alles mogen en de anderen niet.
  ● Een nog nauwere samenwerking met de overige christelijke zuilen in de gemeente of regio; ik denk dan in het bijzonder aan Okra, Pasar, ziekenzorg Samana, Chiro, de parochiegemeenschap,…
  ● Uitbreiding van de crèches voor werkende ouders, in het bijzonder nabij de luchthavengemeenschap, de industriezone Leuvensesteenweg, Crowne Plaza complex.
  ● Betere en snellere opsporing van vereenzaamden, daklozen of behoeftigen om hen beter te begeleiden en uit de armoede of eenzaamheid te halen. De armoede onder de kerktoren kan niet langer!!!

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.