Boudewijn Baudru

Lid Afdelingsbestuur

  Adjunct-kabinetschef van de EU Commissaris verantwoordelijk voor belastingen, douane, audit, anti-fraudE en statistiek.

  Sociaal ingesteld en vol respect voor mijn medemens met een speciale aandacht voor de meest kwetsbare.

  IJvert voor een harmonieuze samenleving in Zaventem over de generaties heen, een gezond en aangenaam leefmilieu, een kordaat mobiliteitsbeleid - ook voor de zwakke weggebruikers -, en een gemeente die ten dienste staat van de burger en het onveiligheidsgevoel tegengaat.
  Speciaal aandacht voor onze jeugd en onze senioren, concrete maatregelen om jonge gezinnen de kans te geven om in onze gemeente te blijven wonen.
  Ik wil ook ondubbelzinnig onze Vlaamse eigenheid promoten en zonodig verdedigen. Zaventem zal nooit een aanhangsel van Brussel worden en de voertaal is en moet Vlaams blijven.

  Ik ben lid van Natuurpunt VZW afdeling Zaventem en lid van de Milieuadviesraad. Met enkele vrienden fietsers, hebben we de afdeling van de Fietsersbond op poten gezet in Zaventem en ik ben daar de voorzitter van.
  Ik ben ook lid van Sterrebeek 2000. Kortom, ik hou van het verenigingsleven dat een belangrijke actor is tegen de verzuring van de maatschappij en dat verdient volle ondersteuning van het gemeentebestuur!

  CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.