Verzet van Eric Van Rompuy tegen plannen om piste 25L op de luchthaven te verlengen


vrijdag, 18 november, 2016
Verzet van Eric Van Rompuy tegen plannen om piste 25L op de luchthaven te verlengen

PERSMEDEDELING  VAN ROMPUY tegen de plannen van Brussels Airport

 

ERIC VAN ROMPUY, Kamerlid en schepen van Ruimtelijke Ordening en milieuvergunningen in Zaventem, verzet zich tegen de plannen van  Brussels Airport Company om de Piste 25L te verlengen.

Hierdoor zouden de vliegtuigen pal over Zaventem-centrum kunnen opstijgen en met een bocht naar links over Sterrebeek/Tervuren. Dit zou de leefbaarheid van deze gemeenten belasten met een extra geluidshinder die de leefbaarheid van dit gebied enorm zouden hypothekeren.

Van Rompuy zal zich dan ook  als Kamerlid van de regio en schepen in Zaventem in het Parlement fors verzetten indien deze plannen zouden worden overgenomen door Minister van mobiliteit Bellot.

Door de ingebruikneming van de verlengde baan 25L voor opstijgende vliegtuigen zullen de  vluchten boven het Brussels gewest sterk worden beperkt en verschuift de last naar het Oosten van de Vlaams Rand. Dat is ONAANVAARDBAAR volgens VAN ROMPUY.

Eric Van Rompuy verzet zich ook tegen de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark ter hoogte van Kortenberg/ Nossegem dat zou worden ontsloten door een nieuw afrittencomplex  langs de E40 ter hoogte van Everberg/Nossegem.

De gemeente Zaventem heeft zich hiertegen in het verleden al verzet en Zaventem vindt dat de mobiliteitsproblemen in de regio en op de E40 in de strook Bertem/ Nossegem hierdoor nog verder worden vergroot.

De verkeersinfarct zal hierdoor alleen maar toenemen. Ook is deze extra oprit niet opgenomen in de plannen ter verbreding van de Brusselse Ring op grondgebied van Zaventem. Ook in de Ruimtelijke uitvoeringsplannen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel is dit nieuwe bedrijvenpark niet voorzien.

Van Rompuy zal morgen in de Kamer minister Bellot hierover ondervragen.