Persbericht: Zaventem verheugd met erkenning economische steunzone


vrijdag, 21 april, 2017
Persbericht: Zaventem verheugd met erkenning economische steunzone

Zaventems schepen Bart Dewandeleer (CD&V), bevoegd voor Financiën en Ruimtelijke Ordening, is verheugd met de beslissing van de Vlaamse regering om de regio Zaventem-Vilvoorde te erkennen als economische steunzone. “Hierdoor krijgen de bedrijven op bedrijventerreinen en bedrijvencentra in onze gemeente een gevoelige korting op de loonkosten bij nieuwe investeringen waarbij er een aanwerving is van extra personeel. De bedrijven betalen gedurende 2 jaar 25% minder bedrijfsvoorheffing, wat een besparing op loonkost is van 5%. Wij juichen deze beslissing natuurlijk toe. Ook wij proberen als gemeente ons steentje bij te dragen om bedrijven aan te trekken en jobs te creëren. Zo houden we de onroerende voorheffing in Zaventem bewust op het laagste peil van Vlaanderen (750 opcentiemen). Daarnaast werken we ook volop aan nieuwe ruimtelijke plannen om onze bedrijventerreinen aan te passen aan de noden van de 21e eeuw, zoals bijvoorbeeld de Keiberg, waar er vandaag een probleem van leegstand is van 27%”.

De erkenning als economische steunzone kan pas nadat er sprake is van meer dan 500 collectieve ontslagen in een vrij beperkte tijdsperiode en ruimte (5 km). Dit was in onze regio het geval. Tussen 23/12/2013 en 23/12/2016 vielen er 682 ontslagen over 13 bedrijven in de regio Zaventem-Vilvoorde. Het gaat dan om bijvoorbeeld LSG Sky Chefs International, Sony Europe, Jet Airways India en Solutia Europe in Zaventem.

Er waren eerder al 2 zones goedgekeurd, namelijk een zone in een straal van 40 km rondom Ford Genk en de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout, alsook de businesscenters en incubatoren en enkele gebieden met een brownfieldconvenant in deze regio.

De economische steun kan genoten worden op volgende bedrijvencentra en –zones:

GRB Sterrebeek

Zaventem

Azalealaan / Gondrexon

Zaventem

H. Henneaulaan / Alumetal

Zaventem

Leuvensesteenweg Oost

Zaventem

Zaventem Noord

Zaventem

Lozenberg St.-Stevens-Woluwe

Zaventem

Tollaan St.-Stevens-Woluwe

Zaventem

PA Sint-Stanislas

Zaventem

Zaventem Zuid

Zaventem

Keiberg

Zaventem

Bourget St.-Stevens-Woluwe

Zaventem

Luchthavengebonden regionaal bedrijventerrein

Zaventem

Interoffices Brussels Airport

Zaventem

Bedrijvencentrum Zaventem

Zaventem

Brussels Regus Airport Meeting Centre

Zaventem

 

Voorwaarden

 • Er moeten binnen een straal van 5 km van de zone van 20 km² minstens 500 ontslagen gevallen zijn
 • De zone Zaventem-Vilvoorde waarin bedrijven in aanmerking komen voor de ondersteuningsmaatregel betreft een straal van 40 km van het middelpunt van de zone.
 • Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.
 • 25% niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing gedurende 2 jaar betekent ongeveer 5% van de loonkost
 • De bedrijven moeten een dossier indienen bij de federale overheid (FOD Financiën). De federale regering moet wel eerst nog een KB goedkeuren.

 

Interessante data i.v.m. ontslagen

 • Euro-Sprinters nv: 21 ontslagen op 24/02/2014
 • LSG Sky Chefs International bvba: 143 ontslagen op 05/03/2014
 • Levi Strausse & Co. Europe SCA/CVA: 64 ontslagen op 24/06/2014
 • Hewlett-Packard Belgium: 300 ontslagen op 26/06/2014
 • Oracle bvba: 17 ontslagen op 02/07/2015
 • Sony Europe Limited: 57 ontslagen op 30/07/2015
 • Abbott Vascular International bvba: 15 ontslagen op 28/10/2015
 • Zoetis Belgium sa: 74 ontslagen op 23/11/2015
 • Jet Airways India Limited: 19 ontslagen op 15/12/2015
 • Solutia Europe Zaventem: 55 ontslagen op 23/01/2016
 • Cat Benelux: 34 ontslagen op 18/10/2016
 • Makro Machelen: 86 ontslagen op 17/11/2016
 • GE Healthcare: 25 ontslagen op 23/12/2016