Persbericht: Zaventem start reconversie Keiberg op


vrijdag, 14 april, 2017

Op initiatief van schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) start het schepencollege van Zaventem de reconversie van het bedrijventerrein Keiberg op. De Keiberg is gelegen langs weerskanten van de Henneaulaan en vlak langs de Ring. De gemeente heeft nu een studiebureau aangesteld om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Hiermee wil Zaventem eerst de oorzaak van de belangrijke leegstand van het bedrijventerrein grondig onderzoeken om die vervolgens aan te pakken. Het RUP moet uiteindelijk door de gemeenteraad goedgekeurd worden.  

 “Het bedrijventerrein Keiberg dateert al van de jaren 1980 en heeft sinds enkele jaren te lijden onder leegstand”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “We willen nu als gemeente doen wat we kunnen door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hiermee willen we nagaan hoe we de bestemming van het bedrijventerrein zo slim mogelijk kunnen invullen. In principe leent de Keiberg zich het best voor activiteiten die wel veel ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan veel personenverkeer tijdens de spitsuren. Een logistieke hub zou hier perfect passen. Woningen zijn niet aan de orde. Bepaalde vormen van recreatie kunnen mogelijks dan weer wel omdat die eerder buiten de kantooruren doorgaan. Sinds 2016 is onze gemeente ontvoogd op vlak van ruimtelijke ordening. We hebben nu ons eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en we grijpen nu elke kans om onze schaarse ruimte optimaal te benutten”, besluit Dewandeleer.

 Interessante data

De Keiberg telt 91 bedrijven. Daarvan staan er de laatste jaren een 25-tal leeg. Dat brengt het leegstandspercentage op een 27%.

Persinformatie

Bart Dewandeleer, Schepen van Ruimtelijke Ordening, Gemeente Zaventem

bart.dewandeleer@zaventem.be   GSM:   0499 86.51.62