Hierna een persbericht over wat Zaventem doet voor kinderarmoede en hoe ons beleid werkt. Zo stegen de uitgaven op het doe-je-mee-fonds tussen 2014 en 2016 van 3.000 euro naar ruim 13.000 euro. Meer dan het viervoud dus op 2 jaar tijd. Het aantal kinderen dat een tussenkomst kregen steeg van 40 in 2014 naar 129 in 2016. Ook in 2017 lopen de aanvragen vlot binnen. Tijdens de maand juli stond de teller al op 8.000 euro

Persbericht: Zaventems beleid in de strijd tegen kinderarmoede slaat aan

In 2015 lanceerde de gemeente haar actieplan tegen kinderarmoede. Zaventem krijgt daarvoor van de Vlaamse regering jaarlijks 54.000 euro subsidie. Het terugdringen van de kans op kinderarmoede vraagt uiteraard tijd en hangt voor een groot stuk samen met het feit of de ouders een job hebben. Iets waar de gemeente niet direct invloed op heeft. Maar het gemeentelijk beleid slaat wel aan. Samen met 17 partners heeft de gemeente ook de engagementsverklaring “Netwerk Huis van het Kind” ondertekend. Daarmee hoopt de gemeente binnenkort een erkenning te krijgen als “Huis van het Kind” van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Met de extra Vlaamse subsidies die daar aan vasthangen, kan de gemeente een extra personeelslid aanwerven die in het kader van het Huis van het Kind acties kan ontwikkelen. Het zal een brugfiguur zijn tussen alle initiatieven die de gemeente en haar partners nemen voor kinderen, zijnde kinderopvang, opvoedingsondersteuning, en de versterking van ouderbetrokkenheid bij de school.

“Dat ons kinderarmoedebeleid aanslaat, zien we in de eerste plaats aan het Doe-je-mee-fonds. Dat is een fonds dat een tussenkomst geeft bij vrijetijdsparticipatie. Kortom, het fonds zorgt dat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking, het sportkamp of aan het lokale verenigingsleven zoals voetbalclub of jeugdbeweging. In 2015 werd de procedure gevoelig vereenvoudigd, en met resultaat, zegt schepen van Jeugd en Sociale Integratie Bart Dewandeleer (CD&V). “De uitgaven op het doe-je-mee-fonds stegen tussen 2014 en 2016 van 3.000 euro naar ruim 13.000 euro. Meer dan het viervoud dus op 2 jaar tijd. Het aantal kinderen dat een tussenkomst kregen steeg van 40 in 2014 naar 129 in 2016. Ook in 2017 lopen de aanvragen vlot binnen. Tijdens de maand juli stond de teller al op 8.000 euro”.

“Verder heeft de gemeente ook tal van andere initiatieven opgezet voor kinderen”, zegt schepen van Sociale Zaken Dirk Philips (Open VLD). “Uiteraard zijn de initiatieven toegankelijk voor alle kinderen, maar we hopen natuurlijk dat kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen genieten van zaken waar ze zonder ons kinderarmoedebeleid nooit mee in aanraking waren gekomen. Ik ben vooral fier op onze Spelotheek, een uitleendienst voor speelgoed, die wordt uitgebaat door enthousiaste vrijwilligers. Met een jaarlijks lidgeld van 5 euro is de Spelotheek heel toegankelijk”.

“Een belangrijk deel van de middelen wordt geïnvesteerd in onze basisscholen”, zegt schepen van Onderwijs Natalie Miseur (Open VLD). We vonden het aangewezen de scholen te betrekken bij ons actieplan omdat kinderen uiteraard het grootste deel van de dag op school doorbrengen. Op school krijgt men vaak de eerste signalen dat een kind mogelijks aan een armoederisico is blootgesteld. Zo hebben de scholen o.a. volgende initiatieven opgezet: aankoop van fietsen voor de school, voor gebruik door kinderen die geen fiets bezitten, aankoop van extra boeken en materiaal om taalachterstand weg te werken en de organisatie van informele oudermomenten”.

De schepenen benadrukken dat de strijd tegen kinderarmoede een verhaal is van vele partners. Bij de start van het actieplan werd een stuurgroep kinderarmoede opgericht waar de gemeentelijke diensten, het OCMW en Kind en Gezin in zetelden. Ondertussen groeide de stuurgroep – getrokken door de integratiedienst uit tot een netwerk Huis van het Kind waarbij 17 interne en externe partners samen een engagementsverklaring ondertekenden. De gemeente hoopt nu op een erkenning tot “Huis van het Kind” door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

“Het is wel super belangrijk dat wij de komende jaren minstens kunnen rekenen op hetzelfde niveau aan Vlaamse subsidies voor kinderarmoede en voor integratie als de voorbije jaren”, besluit schepen Dewandeleer. “Het versterken van kinderen via hun schoolsituatie, thuissituatie en vrijetijdsbeleving is immers een essentiële schakel in de opbouw van onze diverse samenleving en een sterk middel tegen radicalisering”.

Contactgegevens voor de pers:

Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Jeugd en Sociale Integratie – 0499 865162

Dirk Philips (Open VLD), schepen van Sociale Zaken – 0498 885684

Natalie Miseur (Open VLD), schepen van Onderwijs – 0485 833118

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.