Persbericht: Zaventem maakt toekomstplan Zaventem-Zuid op

Het schepencollege van Zaventem start de modernisering van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid op.  Zaventem-Zuid is de site waar onder meer IKEA, ASCO en het testcircuit vanToyota op gehuisvest zijn. Het bedrijventerrein ligt in het hart van de gemeente op de grens van Zaventem, Sterrebeek en Nossegem. Het bedrijventerrein dateert van de jaren ‘70. Een nieuwe toekomstvisie dringt zich op. De gemeente maakt dan ook werk van een toekomstplan. Daarvoor wordt samengewerkt met Vlaanderen en met de provincie Vlaams-Brabant, die samen 150.000 euro subsidie geven. De gemeente stelt een studiebureau aan om het toekomstplan in detail uit te werken op het vlak van ruimtelijke ordening, ecologie, energiehuishouding en mobiliteit”. Na gunstig advies van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening, wordt het dossier maandag aan de gemeenteraad voorgelegd.

“Na de Keiberg maken we nu ook een toekomstplan voor Zaventem-Zuid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Dewandeleer (CD&V). “De site kent heel wat goed draaiende bedrijven, maar we moeten nu de stap zetten naar het bedrijventerrein van de 21e eeuw, waar economie, ecologie, mobiliteit en gezonde levenskwaliteit hand in hand gaan”.

"Ik hoop dat we met dit nieuw plan deze grote bedrijvenzone een nieuwe impuls kunnen geven”, vult schepen van Bedrijvenzones Wim Desloovere (Open VLD) aan.

Goed gelegen en goed draaiend, maar verouderd bedrijventerrein

De bedrijven zijn historisch gegroeid sinds de jaren ’70, toen het bedrijventerrein in ontwikkeling kwam. Dit proces is onophoudelijk doorgegaan tot op vandaag. Er is, bij het tot stand komen van het bedrijventerrein, echter onvoldoende aandacht besteed aan ecologische, groene, waterkundige of alternatieve vervoersingrepen. Hierdoor is het bedrijventerrein in hoofdzaak geënt op auto- en vrachtverkeer alsook binnen de normale wettelijke vereisten op vlak van Stedenbouw. Een typische verschijnsel uit de jaren ’70 is dat de beschikbare ruimte niet zo optimaal werd ingevuld. Je krijgt dan vrij lage gebouwen met tussen elk gebouw vrij veel, maar slecht aaneengesloten groene ruimte. Vandaag is de trend om wat dichter en hoger te bouwen, maar tegelijkertijd ook veel beter aaneengesloten groene ruimtes te creëren, die zich lenen tot recreatie, ontspanning en aangename lunchpauzes.

Het gemeentebestuur wenst een kwalitatief kader uit te werken dat de bedrijvenzone optimaliseert, verduurzaamt en afstemt op de normen van een aantrekkelijk hedendaags bedrijventerrein. Het kader dient een aantal mogelijke oplossingen naar voor te schuiven opdat ecologie, natuur, water(buffering), trage vervoersmodi en andere moderne principes binnen het bedrijventerrein uitgewerkt kunnen worden.

Een aantal uitdagingen in het bijzonder dringen zich op met betrekking tot dit bedrijventerrein:

 • De bouwhoogte in functie van de nabijheid van de luchthaven en zijn aanvliegroute;
 • Nevenfuncties die “ruimte” zoeken maar niet thuishoren in het bedrijventerrein zoals dit vandaag juridisch is voorzien, denk daarbij aan recreatieve functies die gebruik maken van de parking of de ruimte wanneer het bedrijventerrein geen activiteiten meer vertoont (avond);
 • Waterbuffering en waterproblematiek, het bedrijventerrein loost zijn water in “de kleine beek” van Nossegem, wel regelmatig (dreigt) te overstromen nabij de Stokerijstraat (Kersenberg). De gemeente werkt samen met Aquafin aan een duurzame oplossing;
 • Bedrijven wensen een aantrekkelijke buitenruimte te organiseren om werknemers te doen “stappen”, conform onder meer het 10.000 stappenplan, maar ook om aangename lunchpauze aan te bieden;
 • Bedrijven en de overheid wensen meer mensen met andere vervoersmodi te laten pendelen. Er is een onmiddellijke nabijheid van de fietssnelweg die de stations verbindt tussen Leuven en Zaventem. Dat biedt kansen.
 • Optimalisering van het bedrijventerrein in functie van trage weggebruikers en aansluiting met de kernen van de deelgemeenten Sterrebeek, Nossegem en Zaventem.Interessante dataZaventem telt ruim 1.600 bedrijven. Een groot aantal daarvan zijn gevestigd op het bedrijventerrein Zaventem-Zuid.Bart Dewandeleer, Schepen van Ruimtelijke Ordening, Gemeente ZaventemWim Desloovere, Schepen van bedrijventerreinen, Gemeente Zaventem               GSM: 0497 58 81 33
 • Wimdesloovere@yahoo.com
 • bart.dewandeleer@zaventem.be                                                                                   GSM: 0499 86.51.62
 • Persinformatie
 • Het bedrijventerrein Zaventem-Zuid beslaat ongeveer 200 hectare. Samen met de bedrijventerreinen Keiberg, Zaventem-Zuid en Lozenberg, vormt het de Zaventemse bedrijvenzone. Deze zone is groot in vergelijking met andere regio’s in Vlaams-Brabant.  
 •  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.