Mireille Dupont


Persoonlijke informatie
Mireille Dupont
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Nr. 13 lijst
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Veiligheid
Gezin
Jeugd - jongeren
Leefmilieu
Mobiliteit - verkeersveiligheid
Onderwijs
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Waar sta ik voor?

Vindt inspraak en een luisterend oor in het gemeentebeleid belangrijk.

Ambtenaar bij de Vlaamse Gemeenschap.

 Ze wil meer kwaliteit in het bestuur waarbij de inwoner centraal staat. Nieuwkomer in de politiek. Als moeder van een jonge dochter bekommerd om goed onderwijs en faciliteiten voor de jeugd om op een positieve manier  op te groeien en zich te ontplooien. Meer sociale contacten in de wijken zodat de mensen zich veiliger voelen en tegengaan van activiteiten en verkeersproblemen die een aangename leefomgeving verstoren.

“ Een gemeente die in dienst staat en met een luisterend oor voor het welzijn van al zijn inwoners”.