Mia Van der Elst


Persoonlijke informatie
Mia Van der Elst
Dr. Van Ophemlaan 13
1930 Zaventem
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
mia.vanderelst@telenet.be
02 720 75 31
0476 20 96 34
Partijgegevens
Provincieraadslid
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Provincieraad
Gezin
OCMW - welzijn
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Werken - ondernemen
Waar sta ik voor?

Gemeenteraadslid  Zaventem en lid provincieraad

Uittredend gemeente- en provincieraadslid.

Nam initiatieven voor gemeentelijke mantelzorgpremie, versterking van de kleinhandel in de dorpskernen en gratis parkeren op het Kerkplein op zaterdag. Zette zich jarenlang in als voorzitster van de sociaal-culturele vrouwenbeweging Markant. Als bestuurder van het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius begaan met de zorg van hulpbehoevende senioren. Ook grote interesse voor opvoedingsproject en de verdere uitbouw van ZAVO.

Pleit voor bijzondere acties om het Vlaams karakter te verstevigen.

 “Klaar om verder te gaan”.