Interview met kopman Eric Van Rompuy


Hoe heeft CD&V-Zaventem haar lijst samengesteld?

Eric Van Rompuy: “ We hebben gekozen voor een team waar iedereen zich kan in terugvinden: jong en oud, mannen en vrouwen, de deelgemeenten, verschillende organisaties en diverse beroepen. Voor CD&V is iedereen inbegrepen! Onze ploeg telt naast de ervaren kandidaten liefst 20 nieuwkomers. Onze jongste kandidaten zijn studenten van 20 en 23. We hebben een sterk en enthousiast team. Ik ben er fier op de kopman te mogen zijn.

CD&V was de jongste jaren in het bestuur. Wat hebben jullie gerealiseerd?

Eric VR: “Als schepen van Financiën ben ik er in gelukt de gemeentelijke schuld met 31% te verminderen. De jongste rekening sloot af met een recordoverschot van 23,5 miljoen euro en de gemeente Zaventem heeft een spaarpot van 10 miljoen euro om in de toekomst belangrijke investeringen te doen (o.m. het cultureel centrum). Als schepen van Ruimtelijke Ordening heb ik gewaakt over het vrijwaren van de open en groene ruimte in Zaventem en stedebouwkundig is gepoogd de dorpskernen te behoeden voor nieuwe grootschalige bouwprojecten en hoogbouw. Ook hebben we ons ingezet voor het Vlaams karakter van onze gemeente o.m. door taalvoorwaarden te stellen bij de verkoop van gemeentelijke gronden en prioriteit te stellen bij de verhuur van sociale woningen voor inwoners met een jarenlange lokale binding met Zaventem”.

Welke zijn de uitdagingen voor Zaventem?

“Onze gemeente staat voor zware uitdagingen op talrijke vlakken: de internationalisering met de bedreiging van het Vlaams karakter en de noodzaak van integratie van nieuwkomers, de leefbaarheid van onze dorpskernen en het gevaar van verbrusseling, de mobiliteitsproblemen, de veiligheid, de netheid van de gemeente. In ons programma kunt u de antwoorden lezen op deze uitdagingen. Het beleid moet krachtiger worden en de burgers moeten meer betrokken worden bij beleidsbeslissingen. Daarom stellen wij een “WIJ-CONTRACT” voor met de burger met de nadruk op betaalbaar en veilig wonen”.

Wat is jullie ambitie als CD&V in Zaventem?

“Met CD&V zullen we pogen zo sterk mogelijk uit deze verkiezingen te komen. Ons is het

doen om mee de koers van de gemeente te bepalen. Wij zijn een bestuurspartij die niet blijft hangen in slogans of goedkope kritiek. Er is veel veranderd in onze gemeente de jongste jaren, niet altijd ten goede.

Vele burgers maken zich terecht zorgen over een aantal ontwikkelingen. Persoonlijk zal ik samen met onze CD&V-ploeg verantwoordelijkheid opnemen als de kiezer ons hiervoor een mandaat geeft. Het worden deze keer bijzonder open verkiezingen in Zaventem met mogelijks een nieuwe burgemeester. Zaventem staat op een keerpunt. CD&V-Zaventem wil met haar team de uitdaging aangaan”.