Hilde Van Craenenbroeck


Persoonlijke informatie
Hilde Vancraenenbroeck
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Voorzitter CD&V Zaventem
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Afdelingsvoorzitter
Afdelingsbestuur
Betaalbaar wonen
Cultuur
Jeugd - jongeren
Leefmilieu
Onderwijs
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Sport
Waar sta ik voor?

Geboren uit “Noskems” en “Woiles” bloed. Zaakvoerster. Actief in het gemeenschapsleven als bestuurslid Femma Zaventem Sint-Jozef en lid van verschillende verenigingen in Nossegem. Als moeder van 3 kids erg begaan met het onderwijs en de jeugd. Lid ouderraad en schoolraad ZAVO en steun aan jeugdverenigingen. Creatief bezig met sport en muziek. Aandachtspunten in gemeentebeleid gaan naar toegankelijkheid van openbare plaatsen en gebouwen voor andersvaliden en betaalbare huisvesting.

“Geloven in een fijne sociale samenleving in onze gemeente, waar iedereen z’n weg kan vinden naar werk, bijstand en vrijetijdsbestedingen”.