Eric Van Rompuy


Persoonlijke informatie
Eric Van Rompuy
Armendijlaan 37
1933 Zaventem (Sterrebeek)

Gehuwd met Viviane en vader van Heidi

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Lijsttrekker
Vlaams Parlementslid
Schepen van financiën, ruimtelijke ordening, grondbeleid en huisvesting
Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Schepencollege
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Vlaams volksvertegenwoordiger
Vlaams karakter van de gemeente
Inburgering - migratie - asielbeleid
Landbouw - platteland
Leefmilieu
Mobiliteit - verkeersveiligheid
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Werken - ondernemen
Waar sta ik voor?

Kopman CD&V-Zaventem. Kandidaat burgemeester.

Reeds 30 jaar gemeenteraadslid. Huidig schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

Slaagde erin de gemeentelijke schuld met 31% te verminderen en een spaarpot aan te leggen van 10 miljoen euro. Grote inzet voor het Vlaams karakter van de gemeente o.m. door taalvoorwaarden te stellen bij verkoop van gemeentelijke gronden en voortaan prioriteit te geven aan eigen inwoners met lokale binding bij toewijzing sociale woningen. Vrijwaring van open en groene ruimte en tegengaan van grootschalige hoogbouw in Zaventem.

Voorvechter van splitsing BHV en leefbaarheid van de luchthavenregio.