Bij CD&V hoort iedereen er bij. Wij kiezen niet voor één groep of voor één thema. Wij zetten ons in voor iedereen: man én vrouw, jong én oud. Wij luisteren naar alle inwoners.

Hoe kunnen we al die wensen bundelen in een beleid dat iedereen ten goede komt? Dat doen we via een wijkcontract, waarbij het gemeentebestuur en de inwoners vastleggen wat er per deelgemeente prioritair gerealiseerd wordt.

Door de demografische uitdeining van Brussel staat onze regio onder druk. Niet alleen van de verfransing, maar evenzeer van de internationalisering met bijna 120 nationaliteiten. Voor ons is iedereen, die zich wil integreren, welkom op voorwaarde dat het Vlaams karakter van onze gemeente wordt gerespecteerd. Integratie begint met onze taal te leren. Elkaar verstaan is de eerste stap om mekaar echt te begrijpen.

Zaventemnaars moeten hier kunnen blijven wonen. Bij de toewijzing van gemeentelijke kavels moet er een band zijn tussen de kopers en de gemeente. Daartoe behoort ook de bereidheid om onze taal te spreken. Dat geldt ook voor de toewijzing van sociale woningen, waarbij de prioriteit moet gaan naar de echte Zaventemnaars. En er is dringend nood aan een Grondfonds voor sociale kavels.

Zaventem moet aangenaam, leefbaar en veilig zijn.  Betaalbaar en veilig wonen is een topprioriteit. Grootschalige stedenbouwkundige projecten mogen de leefbaarheid niet aantasten. Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe,  Sterrebeek en Zaventem blijven leef- gemeenten en worden geen slaapgemeenten. En ook de veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Wie zich niet aan de regels houdt, zal daarvoor de prijs betalen. Boetes bij overlast zijn nodig  om veilige buurten te realiseren. Politie, brandweer en gemeente- personeel leveren zeer goed werk. Laten we hen daarin volop steunen.

Het gemeentebestuur moet meer inzetten op netheid  en onderhoud van straten, voetpaden en pleinen.

Als gezinspartij pleiten wij op voor initiatieven die ten goede komen aan gezinnen met (jonge) kinderen. Hier staan we voor een kindvriendelijker gemeente o.m.  door een betaalbare kinderopvang en een veiliger schoolomgeving.

De jongeren moeten kansen krijgen om samen hun jeugd te beleven. Daarom staat een ruimte voor de jeugd (fuifzaal, jeugdhuis) in elke deelgemeente bovenaan de boodschappenlijst. De jeugd heeft ook een belangrijke rol te spelen in de uitbouw en de organisatie van het cultureel centrum. Wie met de jongeren wil communiceren leert hun taal en gebruikt hun media.

Ook de senioren hebben recht op voldoende  huisvesting- en opvangmogelijkheden, die in elke deelgemeente verder moeten uitgebouwd worden samen met de Vlaamse overheid. Voor de ouderen, wier mobiliteit afneemt, is een goed georganiseerd openbaar vervoer met verbinding tussen de deelgemeenten belangrijk.

Prioritair is voor ons ook een simpele administratie in dienst van de inwoners. Dat betekent onder meer een gebruiks- en klantvriendelijke gemeentelijke website. En een gemeentelijke communicatie die geschoeid is op de leest van deze tijd.

Op het vlak van werkgelegenheid zetten we onze schouders onder initiatieven die de eigen inwoners ten goede komen en die de  leefbaarheid van Zaventem niet in het gedrang brengen. Meer dan dat: onze plaatselijke handelaars verdienen extra  steun in de rug. Een herwaardering van onze dorpscentra blijft hierin cruciaal.

Ook het mobiliteitsbeleid dient verbeterd met grotere aandacht voor de zwakke weggebruiker, het tegengaan van het sluipverkeer en een aangepast parkeerbeleid. De vier deelgemeenten moeten met elkaar verbonden zijn door een efficiënt, veilig en goed onderhouden netwerk van fiets- en voetpaden.

Wij kiezen voor een gemeente, waar sport en cultuur echt leven.

We zijn absoluut voorstander van het geplande cultureel centrum

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.